Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

 • नागरिकता प्राप्त गर्दाको हर्ष

 • दर्भान बजार अनुगमन पश्चात


 • अब त म पनि अधिकार पाउँछु ।

सबै सूचना
 • 27
  चैत्र
  दर्भान बजार अनुगमन
  2075-12-27

  मिति २०७५।१२।२६ गतेका दिन यस कार्यालय र सरुमारानी गाउँपालिकाको कार्यालयको संयुक्त संयोजनमा

सबै समाचार
दिनेश ज्ञवाली
दिनेश ज्ञवाली

शाखा अधिकृत


सबै सूचना
 • दर्भान बजार अनुगमन
  2075-12-27

  मिति २०७५।१२।२६ गतेका दिन यस कार्यालय र सरुमारानी गाउँपालिकाको कार्यालयको संयुक्त संयोजनमा ...

सबै समाचार