Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • नागरिकता प्राप्त गर्दाको हर्ष

  • दर्भान बजार अनुगमन पश्चात


  • अब त म पनि अधिकार पाउँछु ।

सबै सूचना
सबै समाचार
दिनेश ज्ञवाली
दिनेश ज्ञवाली

शाखा अधिकृत


सबै सूचना
सबै समाचार