Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जसपुर, प्युठान

Krishna Sharma
Krishna Sharma

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)

डिलराज पाैडेल
डिलराज पाैडेल

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर