नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


  

  • नागरिकता सम्बधि २०७३-१२-६

    यस ईलाका प्रशासन कार्यालय जसपुर, प्युठानद्वारा  मिति २०७३/१२/०७ देखि स्थानीय तहको  पुनर्सरचना भैसके पश्चात गाउपालिका/नगरपालिका सहितको नागरिकता वितरण गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ.

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय