नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय