नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


ईलाका प्रशासन कार्यालयको परिचय

जिल्लाका दुरदराजका जनतालाई लक्षित गरि सेवामा सहज पहुच स्थापना गर्न, प्रशासनिक टेवा पुर्याउन र शान्ति सुव्यबस्था कायम गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्यूठानको सहयोगी हातका रुपमा यस कार्यालयले २०७३/०२/१४ बाट कार्य शुभारम्भ गरेको छ । तत्कालीन १५ वटा गा.वि.स.हरु वांगेशाल, तिराम, हंसपुर, ढुंगेगढी, मर्काबागं,उदयपुरकोट, नयाँगाउ, गोठीबागं, भिंगृ, स्वर्गद्वारी, कोचीबागं, सारी, बेल्बास, बर्जिबागं र रम्दीका जनताहरुलाई जिल्ला प्रसासन कार्यालयबाट सम्पादन हुने केहि काममा सहजता ल्याई प्रभावकारि सेवा प्रवाहमा अग्रसर रही आयको छ । यस कार्यालयले प्यूठान जिल्लाको ३०प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यस कार्यालय सक्षम प्रशासन र सुदृढ व्यवस्थापन द्वारा यस ईलाका क्षेत्रका सेवाग्रहिहरुलाई प्रशासनिक टेवा पुर्याउने, शान्ति सुव्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय क्षेत्रमा बिकास निर्माणका काममा सहयोगी र समन्वयकारी भुमीका निर्बाह गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय