नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


कार्यालयका शाखाहरु

यस कार्यालयको देहायका शाखाहरु छन :

१) नागरिकता शाखा

२) राहदानी शाखा

३) प्रशासन शाखा

४) लेखा शाखा

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय