नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


नागरिकता शाखा

नागरिकता शाखा खुल्ने समय : आईतबार - शुक्रबार : बिहान १०:०० देखी सांझ ५:०० बजेसम्म नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१) नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ?

नागरिकता कुनै पनि राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो।

२) नागरिकताको परिचय नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो । राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संविधान अनुसार त्यस राष्टमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशज वा जन्मको आधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाऊ नागरिकता भनिन्छ ।

३) यस कार्यालयबाट प्रदान गर्न सकिने नागरिकताको किसिम

-वंशज

४) नागरिकताको लागि लाग्ने दस्तुर नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारद्धारा नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि कुनै किसिमको सेवा शुल्क र दस्तुर लाग्दैन ।

५) नागरिकता पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु

     १)तोकिएको ढाँचामा पूरा विवरण भरी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

     २) निवेदनसाथ तोकिएबमोजिमका प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

     ३) निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र दिन सक्नेछन् ।

     ४) निवेदनमा नाम,थर,जात,बाबुको नाम,ठेगाना,राष्टियता लगायतका विवरण गलत दिनुहुदैन । ठिक साँचाे व्यहोरा भरेर निवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

६) यस कार्यालयमा नागरिकता सम्बन्धी निम्न कामहरु हुन्छन

     १) नयाँ तथा प्रतिलिपी नागरिकता

     २) आवश्यक प्रमाण बुझी नागरिकताको साविक विवरणमा संशोधन गर्ने

     ३) नागरिकता प्रमाणपत्रमा आवश्यक प्रमाण हेरी पतिको नाम कायम गरिदिने ।

७) नागरिकता रद्द गर्नसक्ने अवस्था

     १) झुठो विवरण दिएमा ।

     २) नाम,थर,जात,ठेगाना,बावुको नाम,राष्टियता ढाँटेमा ।

     ३) गैर नेपालीले नेपाली=नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा ।

८) नागरिकता कायम नरहने अवस्था

     १) कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा ।

     २) नेपाली नागरिकता त्याग गरेको सूचना दर्ता गरेमा ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय