नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


तयार भएका राहदानि विवरण

तपाईहरुले राहदानी(MRP) तयार भइ आयो की आएन सम्ब्नधीत मितिको फाईल डाउनलोड गरि आफ्नो नाम हेर्न सक्नु हुनेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय