नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


कम्प्युटरकृत (digital) नागरिकता बितरण सम्बन्धि

यस कार्यालयको प्रभावकारि, स्तरीय र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुरुप यहि मिति २०७३/०६/०५ देखि यस ईलाका प्रशासन कार्यालय नयाँगाउ, प्यूठानले कम्प्युटरकृत (Digital) नागरिकता बितरण सुरु गरियको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय