नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


फेसबुक पेज संचालन बारे

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्रि बनाई प्रभावकारी, पहुचयोग्य र सुलभ सेवा प्रदान गर्न यस कार्यालयले "हाम्रो ईलाका प्रशासन कार्यालय नयाँगाउँ, प्यूठान" नामक फेसबुक पेज संचालनमा ल्यायको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ । साथै उक्त पेज लाईक गरी कार्यालयले दिने संपुर्ण सेवाबारे जानकारी पाउन अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय