नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


Audio नागरिक बडापत्र संचालन बारे

यस कार्यालयले सेवाग्रहीहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखि लिखित नागरिक बडापत्रको अतिरिक्त Audio नागरिक बडापत्र सेवा संचालनमा ल्यायको छ । अब नागरिक बडापत्र सुन्न पनि सक्नु हुनेछ । यस कार्यालयले दिने सेवाहरु, अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, चाहिने कागजात, लाग्ने समय र दस्तुर, जिम्मेवार शाखा र कर्मचारी र गुनासो सुन्ने अधिकारी बारे अब सुनेर पनि थाहा पाउन सक्नु हुनेछ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय