नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
जसपुर, प्युठान


नागरिकता सम्बधि

यस ईलाका प्रशासन कार्यालय जसपुर, प्युठानद्वारा  मिति २०७३/१२/०७ देखि स्थानीय तहको  पुनर्सरचना भैसके पश्चात गाउपालिका/नगरपालिका सहितको नागरिकता वितरण गरिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ.

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय