Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

पदम प्रसाद खनाल


पदम प्रसाद खनाल


पदम प्रसाद खनाल
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रशासन साखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9847859816
ठेगाना मल्लरानी गाउँपालिका प्युठान
बहाल मिति २०७५ बैशाख ९