Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

प्रितम श्रेष्ठ


प्रितम श्रेष्ठ


प्रितम श्रेष्ठ
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा प्रशासन साखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847815804
ठेगाना रामग्राम नगरपालिका 2, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
बहाल मिति २०७४ माघ १८