Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

तेज बहादुर विश्वकर्मा


तेज बहादुर विश्वकर्मा


तेज बहादुर विश्वकर्मा
का.मु. शाखा अधिकृत

शाखा प्रशासन साखा
पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल aaojaspur@moha.gov.np
सम्पर्क 9847839493
ठेगाना प्युठान नगरपालीका 10, प्युठान
बहाल मिति २०७५ श्रावण २८