Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

माण्डवी गाउँपालिका ३ प्यूठान

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 तेज बहादुर विश्वकर्मा तेज बहादुर विश्वकर्मा का.मु. शाखा अधिकृत प्रशासन साखा 9847839493
aaojaspur@moha.gov.np
2 प्रितम श्रेष्ठ प्रितम श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन साखा 9847815804
3 पदम प्रसाद खनाल पदम प्रसाद खनाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन साखा 9847859816
4 शिव बहादुर खत्री शिव बहादुर खत्री कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9868624915