Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिकता 2079-01-09

१ नागरिकता भनेको के हो ?

२ नेपालमा हाल कुन प्रकारको नागरिकता वितरण गरिन्छ ?

३ नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानुनहरु के के छन ?

४ कस्तो व्यक्तीले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन ?
५ वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि पुरा गर्नुपर्दछ
?

६ कस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन ?

७ नाबालक परिचय पत्र भनेको के हो यस्को अवधि कति हुन्छ ?

८ दलित जातिका नागरिकहरुको थर संशोधन गर्न के गर्नुपर्दछ ?

९ झुठ्ठा विवरण पेश गरि नागरिकता लिएमा वा दोहोरो वा तेहोरो नागरिकता लिएमा के हुन्छ ?

१० के नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न दस्तुर तिर्नुपर्दछ ?

११ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु के के हुन ?

१२ के आमा बाबुको ठेगान नभएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन ?

१३ नेपालमा नागरिकताको ईतिहास कस्तो छ ?

 

 


 

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-10-05 12:11:02

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, जस्पुर, प्युठान

Powered By: ProActive Developers